Korzyści dla Gmin z tytyłu lokalizacji farmy wiatrowej

Budowa farmy wiatrowej na terenie gminy niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których można wskazać: infrastrukturalne, wizerunkowe, ekonomiczne i ekologiczne.

Dla wszystkich mieszkańców Gminy korzystne będą inwestycje w infrastrukturę, które musi podjąć nasza firma, aby możliwa była realizacji inwestycji. Należą do nich na przykład modernizacje  dróg, utwardzanie dróg polnych czy poszerzenie zakrętów. Posłużą one mieszkańcom Gminy przez wiele lat i ułatwią im codzienne życie. Realizując naszą inwestycję pomagamy jednocześnie społeczności lokalnej.

Ogromne znaczenie ma również fakt, że gminy, w których udało się zrealizować projekt farmy wiatrowej postrzegane są przez potencjalnych inwestorów jako przyjazne i otwarte na współpracę. Zyskują w ten sposób wizerunek solidnych, wiarygodnych i rzetelnych partnerów. Inwestorzy chętnie lokują w nich swoje pieniądze, zapewniając tym samym dynamiczny rozwój (np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy).

Nie bez znaczenia jest, że na budowie farmy wiatrowej zyska również budżet całej Gminy. Co roku będzie do niego wpływał podatek z tytułu posadowienia urządzeń. Dodatkowe wpływy Gmina uzyska z tytułu podatków od placów montażowych i linii energetycznych. Pieniądze te gmina będzie mogła przeznaczyć na dowolny cel i zaspokoić najbardziej palące w danym momencie potrzeby swoich mieszkańców.

Korzyści ekonomiczne to również dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych, regularnie wypłacanych właścicielom nieruchomości, na których usadowione zostaną elektrownie wiatrowe. Warto zauważyć, że czynsze wypłacane będą również właścicielom gruntów, nad którymi skrzydła wiatraka będą jedynie się obracać. Na budowie turbin skorzystają także osoby, przez których działki przebiegną drogi dojazdowe do poszczególnych urządzeń oraz poprowadzone będą kable przesyłowe.

Na koniec warto jeszcze przedstawić korzyści ekologiczne, jakie niesie za sobą budowa farmy wiatrowej. Energia pochodząca z wiatraków jest całkowicie czysta - nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Dodatkowo, praca turbiny wiatrowej zapobiega wytworzeniu w ciągu roku znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, negatywnie wpływających na atmosferę.

Wszystkie wymienione wyżej argumenty jednoznacznie wskazują, że budowa farmy wiatrowej przynosi Gminon wiele korzyści. Odczują je nie tylko władze gminy, właściciele gruntów, ale przede wszystkim mieszkańcy.

Licznik

Od początku Twoich odwiedzin na naszej stronie () farma wiatrowa o mocy 6MW – 2 szt, wyprodukowała powyższą ilość energii elektrycznej.

Gospodarstwo domowe w Polsce zużywa średnio 2000-3000kWh rocznie.

Projekty

Rok Nazwa Turbiny
2004 Projekt Roye 17
2012 Projekt Kujawsko-Pomorskie I do 3
1999 Projekt Vorbein 7
Więcej

Obejrzyj

Jak wygląda świat ze szczytu turb...

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu "Ok...

Więcej

Tagi