Contino partnerem konferencji naukowo - technicznej

W dniach 12-14 września w Lublinie, Urzędowie i Borkach odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich".

Podczas konferencji zaprezentowane zostały nowe trendy jak i dotychczasowe doświadczenia dotyczące rozwoju infrastruktury energetycznej (odnawialne źródła energii) oraz sanitarnej (m.in. rewitalizacja zbiorników wodnych oraz czystość wód), na terenie gmin wiejskich.

Zaproszeni przedstawiciele dyskutowali o nowoczesnych technologiach w gospodarce wodnej, realizacji celów środowiskowych wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, a także o konieczności efektywnego wydatkowania środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020, które zostaną przeznaczone na inwestycje proekologiczne oraz na odnawialne źródła energii.

Swoimi doświadczeniami w rozwoju odnawialnych źródeł energii podzielił się z uczestnikami konferencji Mirosław Chapski - Wójt Gminy Kraśnik, który zaprezentował realizację projektu "WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY KRAŚNIK", mającego na celu zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. (szczegóły dot. projektu na stronie: http://www.solarykrasnik.pl/)

Organizacja konferencji odbyła się przy współpracy Gmiy Urzędów oraz Gminy Borki, które realizują ambitne zadania w dziedzinie infrastruktury oraz rozważają rozpoczęcie nowych projektów.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof dr hab. Mariana Wesołowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

informacja o konferencji (dostęp dn. 19.09.2012): http://www.wip.up.lublin.pl/konferencja.html

Licznik

Od początku Twoich odwiedzin na naszej stronie () farma wiatrowa o mocy 21MW – 7 szt, wyprodukowała powyższą ilość energii elektrycznej.

Gospodarstwo domowe w Polsce zużywa średnio 2000-3000kWh rocznie.

Projekty

Rok Nazwa Turbiny
2012 Projekt Lubelskie V do 7
2012 Projekt Lubelskie VI do 30
Więcej

Tagi