Montaż masztu pomiarowego siły wiatru w Leszni

12 stycznia 2012 roku w miejscowości Lesznia (gmina Suraż, woj. podlaskie) ustawiono maszt pomiarowy siły wiatru. To kolejny krok do rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowej na tym terenie. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Wiesław Pusz, Starosta Białostocki; Krzysztof Marcinowicz, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny; Sławomir Halicki, Burmistrz Miasta Suraż; Radni gminy Suraż; przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej oraz ludność okolicznych wsi.

Celem tej inwestycji jest zmierzenie kierunku, siły i natężenia wiatru na terenie wsi Lesznia. Dokładne dane dotyczące wietrzności niezbędne są do prowadzenia kolejnych etapów inwestycji, jaką jest budowa elektrowni wiatrowej. Maszt w Leszni ma 96 m wysokości. Pomiary będą prowadzone przez co najmniej dwa lata.

Na terenie gminy Suraż powstanie park wiatrowy, składający się w sumie z kilkunastu wiatraków. Będą one zlokalizowane we wsiach Lesznia, Zimnochy Susły i Zawyki. Urządzenia wytworzą prąd o łącznej mocy 90 megawatów. Inwestycja znajduje się na etapie ukończenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zakładającego budowę farmy wiatrowej na terenie gminy Suraż. Zawarto również umowy na dzierżawę terenu pod tą inwestycję z dwudziestoma rolnikami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – budowa farmy rozpocznie się w 2013  roku i potrwa do 2014 .

Licznik

Od początku Twoich odwiedzin na naszej stronie () farma wiatrowa o mocy 75MW – 25 szt, wyprodukowała powyższą ilość energii elektrycznej.

Gospodarstwo domowe w Polsce zużywa średnio 2000-3000kWh rocznie.

Projekty

Rok Nazwa Turbiny
2004 Projekt Roye 17
2012 Projekt Kujawsko-Pomorskie I do 3
1999 Projekt Vorbein 7
Więcej

Obejrzyj

Tagi