Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.

Raport został opracowany przez firmę CASE - Doradcy Sp. z o.o i przedstawia stan aktualny sektora energetycznego województwa oraz jego bilans energetyczny. Zawiera informacje o tempie i kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych – sztandarowego źródła odnawialnej energii w województwie.

Zwraca uwagę na priorytety inwestycyjne w perspektywie do roku 2030 oraz prognozy produkowanej i zużywanej energii na najbliższe lata.

Istotne znaczenie ma konieczność rozbudowy sieci elektrycznej oraz dostosowanie się do regulacji Unii Europejskiej dotyczącej przede wszystkim uwarunkowań klimatycznych i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.