Wiatr ze wschodu: Wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej

Niniejszy raport Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej opublikowany w lutym 2013 roku dotyczy rozwoju tej gałęzi energetyki w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-wschodniej.

Raport przedstawia silną pozycję Polski i jej znaczny potencjał w rozwoju energetyki w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z przedstawionymi danymi, Polska jest największym rynkiem energetyki wiatrowej wśród nowych państw członkowskich UE. 

Zaznajamia czytelnika ze specyfiką nowych europejskich rynków spoza obszaru Unii Europejskiej i przedstawia sposoby finansowania energetyki wiatrowej na wschodzących rynkach Europy.

Zgodnie z raportem, zagraniczne przedsiębior­stwa energetyczne mają zdecydowanie najsilniejszą pozycję na polskim rynku energetyki wiatrowej.