Projekty

Nazwa projektu: Vorbein

Liczba urządzeń: 7

Łączna moc: 4,62 MW