Projekty

Nazwa projektu: Projekt Lubelskie V

Liczba urządzeń: do 7

Łączna moc: do 21 MW

Przedstawiciel terenowy: Paweł Szyszko

Planowane coroczne wpływy z podatków:  około 700 tys. zł